BeSmå-dagen 2023, pass 2: Nästa generations aktörer

Nedan presenteras information om BeSmå-dagens andra pass!

.

Tech, kultur och kundresor: Hantverkarbranschens väg till lösningen av energieffektiviseringen i våra småhus – Daniel Lindgren och Erik Roman, Dryft

Daniel Lindgren och Erik Roman från Dryft tar upp ämnet att behovet av energieffektiviseringen är enormt bland våra svenska hushåll. Hantverksbranschen riskerar bli flaskhals om vi inte lyckas ställa om och möta kundbehovet. Vi behöver möta kunden med en helhetslösning och guida genom hela resan, från energianalys, genomförande och energibesiktning. Det bli allt viktigare att vi slutar agera i silos och verkligen prioriterar människorna i organisationen. Att intregrera tech i verksamheten kommer vara avgörande för att erbjuda hushållen, kunderna, den kundresan man känner igenom från andra delar av sin vardag.

.

Så här skalar vi upp energirenoveringar av småhus – David Klamer, Econans

Econans VD och grundare David Klamer presenterar hur vi tillsammans kan accelerera den gröna omställningen. Deras digitala plattform hjälper ledande banker att ställa om sina bolåneportföljer. Banker står inför ett stort informationsgap, samtidigt som deras kunder med småhus är i behov av energi- och kostnadsbesparingar. Här är Econans en viktig kugge i informationsspridning och datainsamling, samt en länk vidare till installatörer och rätt typ av finansiering. David kommer visa på hur de kan skala upp den gröna omställningen av privatbostäder. 

.

Kan byggmaterialhandeln bidra till energieffektiva småhus? – Monica Björk

Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, berättar om på vilket sätt Byggmaterialhandeln driver frågan om energieffektivisering. Branschorganisationens medlemmar vill erbjuda produkter och tjänster som bidrar till ökad energieffektivisering. Som bransch arbetar de för att staten med hjälp av incitament bidrar till ett mer energieffektivt bestånd, t.ex. genom att införa ett grönt ROT-avdrag.

.

Framtidens datalandskap: Fokus klimat och natur – Martin Hising

Martin Hising från Metria berättar om vad de ser för trender i både access till data samt nya regelverk runt identifiering av klimatrisker och påverkan på den biologiska mångfalden. Mer öppna data innebär troligen fler aktörer och fler innovativa lösningar samt ökad tillgång till pålitlig satellit- och fjärrdata.