BeSmå-dagen 2023, pass 3: Forskning och aktuella projekt, fokus befintliga småhus

Nedan presenteras information om BeSmå-dagens tredje pass!

.

Renoveringsguide för småhus med åtgärder på klimatskalet – Patrik Andersson

Patrik Andersson från Saint Gobain berättar om det arbete som gjorts med att ta fram en Renoveringsguide för småhus med åtgärder på klimatskalet som visar:

  • Förutsättningar innan renovering för olika byggnadsepoker och grundkonstruktioner (U-värde före renovering)
  • Olika lösningar med produkter (för olika tjocklekar) som redovisar klimatavtryck (kg CO2/m2) med förväntat U-värde efter renovering.
  • Förväntat resultat för 5 olika orter i Sverige i form av:
    • Energibesparing kWh per m2 åtgärdad yta
    • Besparing av kg CO2 per m2 åtgärdad yta

.

Undersökning om medvetna val med fokus på hållbarhet – Mona Guldbrand, Länsförsäkringar; Fredrik Holm, IVL

Mona Guldbrand från Länsförsäkringar, & Fredrik Holm från IVL, presenterar resultatet av en nyligen genomförd studie som är den första i Sverige av sitt slag. Studien svarar på följande frågor: Vad har egentligen svenska folket koll på när det gäller el och energi? Hur oroliga är de över elpriserna? Vet de vilka åtgärder som är bäst för att sänka elförbrukningen och hur når vi ut till dem som inte vet? Förekommer energifattigdom i Sverige och i så fall hos vilka?

.

Luft-luftvärmepumpar med hög täckningsgrad: Kan vi lära oss av Kanadensarna? – Åsa Wahlström, CIT Renergy

Projektet presenteras av Åsa Wahlström från CIT Renergy, som genomfört studien tillsammans med Maria Jangsten. I småhus med direktel har vi tradition att installera en luft-luftvärmepump med en täckningsgrad på upp till 50 procent. Varför gör vi inte som i Nordamerika? Kombinerar luft-luftvärmepumpen med ett kanalsystem för ventilation eller ha flera multi-splitenheter inomhus. Skulle det vara en bättre lösning och kan marknaden erbjuda den?