BeSmå-dagen 2023, pass 4: Forskning och aktuella projekt, fokus nyproduktion

Nedan presenteras information om BeSmå-dagens fjärde pass!

.

Hur kan BIPV (byggnadsintegrerade solceller) konkurrera mot BAPV (utanpåliggande solceller)? – Mattias Hansson, Raymond Solar

Mattias Hansson, utvecklingschef på Raymond Solar, berättar om vilka problem som tidigare har varit vanliga kring solcellstak och solcellsfasader. Vad är det viktigt att tänka på vid val av lösning? Vad är viktigt i den nya EU standarden EN50583 för byggnadsintegrerade solceller? Varför skall du som hustillverkare välja ett integrerat solcellstak? Vilka fördelar får du? Mattias berättar om färgande solcellspaneler och vilka skillnader dessa har gentemot svarta paneler i form av effekt och prisnivå.

.

Inneklimat i moderna småhus: Är det varmt på vintern och svalt på sommaren? – Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Dennis Johansson från Lunds Tekniska Högskola presenterar mätningar i moderna småhus och diskuterar bland annat problem med övertemperatur och hur man kan hantera det i framtiden. I ett projekt gjordes mätningar var 5:e minut i 150 småhus under ett år och sommarperioden gav nytt, unikt material för att analysera perioderna utanför uppvärmningssäsongen.

.

Energigemenskaper: Möjligheter och utmaningar i småhusbebyggelse – Agnes Isaksson, Anthesis

Agnes Isaksson från Anthesis presenterar en förstudie om möjligheter och utmaningar kopplade till energigemenskaper i småhusbeståndet. Ett antal forsknings- och demonstrationsprojekt pågår för närvarande om energigemenskaper, exempelvis kopplat till områdena Tamarinden i Örebro och till Hammarby Sjöstad i Stockholm. I Sverige saknas det dock kunskap om energigemenskapers i det specifika kontext som kopplingen till småhusbebyggelsen skapar.

.

Aktuellt om BeSmås förstudier och projekt Kristina Landfors, Anthesis

Kristina Landfors från Anthesis berättar om aktuella förstudier och projekt inom BeSmå.

.

Avslutning: Besmå i framtiden – vad kan vi förvänta oss? – Agneta Persson, Anthesis; Anders Rosenkilde, TMF

Agneta Persson, Anthesis, & Anders Rosenkilde, TMF, sammanfattar dagen och blickar framåt i det vidare arbetet med BeSmå och energieffektiva småhus.