Webbinarium om energiflexibilitet, samordnad styrning och luftrening i småhus

Datum: 17/11 – 2023
Tid: 10.00-12.00
Plats: Microsoft Teams

Är du intresserad av att lära dig mer om energiflexibilitet, samordnad styrning och luftrening i småhus? Delta då i BeSmås webbinarium där forskare kommer presentera tre forskningsprojekt om dessa ämnen!

Energiflexibilitet från termisk tröghet i svenska småhus – Huijuan Chen, RISE

Projektet syftar till att utnyttja potentialen från termiska massan i byggnader för att öka flexibiliteten i elnätet. Syftet är att ge en överblick över den termiska flexibiliteten hos småhus byggda från 40-talet och framåt, med avseende på olika klimatskal, konstruktionstyper och värme- och ventilationssystem. Projektets resultat är tänkt att kunna användas för ett brett spektrum av applikationer, exempelvis utveckling av kontroll- och optimeringsstrategier för uppvärmning och uppskattning av flexibilitetspotential för en typ av eller en grupp byggnader.

När elbilen flyttar in: Den sociala och tekniska potentialen med samordnad styrning av värmepumpar och elbilsladdning i småhus – Carolina Hiller, RISE

Bakgrunden till detta projekt är att det finns ett ökat intresse för hushåll att styra elanvändningen för att minska sina elkostnader. Hushåll med elbil och värmepump har incitament att använda elen när den inte kostar som mest. Projektet undersöker potentialen för effektstyrning i småhus, och inkluderar både tekniska och sociala aspekter. I projektet ska en modell tas fram för styrning som bygger på data över användningsmönster av el och hur olika faktorer kan påverka kostnaden för elanvändning.

Luftrening som komplement till ventilation – Sasan Sadrizadeh, KTH

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera bästa tillgängliga teknik för energieffektiv luftrening. Trots att människor spenderar största delen av sin tid inomhus bygger nuvarande ventilationslösningar ofta på att ökad ventilation innebär att mer utomhusluft ventileras, oavsett mängden föroreningar utomhus. Projektet undersöker i vilken utsträckning som filtrering kan ersätta ventilation och hur stor energibesparing som kan uppnås när ventilation delvis ersätts med luftrening.

För inbjudan och mer information, vänligen kontakta Agnes Isaksson.