Sammanfattning BeSmå-dagen 2023

BeSmå-dagen 2023 bjöd på intressanta presentationer med mycket diskussioner kring energieffektivisering av småhussektorn. Med hela 70 deltagare blev konferensen en samlingspunkt för nätverkande och kunskapsspridning. Några av ämnena som togs upp under dagen var vilken påverkan nya direktiv och förordningar har på energisektorn, innovativa lösningar, energirenoveringar, klimatrisker, energifattigdom och bankers ökade engagemang för hållbarhet och energieffektivisering. Stort tack till alla presentatörer och deltagare som gjorde dagen möjlig!

Vill du veta mer om innehållet i dagens olika pass, finns presentationer och referat nedan:

Pass 1: Omvärldens påverkan på småhussektorn

Pass 2: Nästa generations aktörer

Pass 3: Forskning och aktuella projekt – fokus befintliga småhus

Pass 4: Forskning och aktuella projekt – fokus nyproduktion