Kunskapsdelning – Hur ser svenskarnas energikunskaper och energisituation ut?

Den 30 november genomfördes ett kunskapsdelningstillfälle mellan BeSmå och energi- och klimatrådgivare. Vid tillfället presenterade Mona Guldbrand och Fredrik Holm på IVL ett projekt där svenskarnas energikunskaper och energisituation har undersökts. Filmen från presentationen kan ses på länken nedan. Det saknas en minut i början av inspelningen.

Hur ser svenskarnas energikunskaper och energisituation ut?