Informationsfilmer – energieffektivisering i småhus

Det finns många fördelar för småhusägare att minska energianvändningen i sitt hus, bland annat kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan. För att säkerställa att energieffektiviserande åtgärder ger full nytta är det dock viktigt att undvika oönskade konsekvenser såsom fel, brister, skador eller försämrad inomhusmiljö. Därför har Boverket tagit fram informationsfilmer över vad småhusägare bör tänka på vid energieffektivisering av småhus. Filmerna handlar om tips och råd kring aspekter som är bra att känna till innan åtgärder för energieffektivisering av huset påbörjas och hur resultatet ska bli så bra som möjligt. De ger även vägledning kring underhåll av hus.

Informationsfilmerna finns att ta del av på Boverkets hemsida.