Webbinarium – Småhusägares beteende kring energifrågor

Datum: 27/3 – 2024
Tid: 10.00-12.00
Plats: Microsoft Teams

Anmälan:
Anmäl dig till webbinariumet här.

Är du intresserad av att veta mer om småhusägares beteende kring energifrågor? Delta då i BeSmås forskningswebbinarium där forskare kommer presentera tre forskningsprojekt om detta ämne!

Vad hindrar människor från att byta elavtal? – Christina Gravert 
Många behåller sin elleverantör trots att det är snabbt och enkelt att byta till en billigare konkurrent. Christina Gravert har studerat vad som hindrar människor – och vad som kan säkerställa billigare elavtal för konsumenter i Danmark. Forskningen visar att det finns en betydande klyfta mellan avsikt och handling när det gäller att byta elleverantör. Det visar sig att människors personlighetsdrag som tillit, riskaversion och tendens att skjuta upp är viktiga faktorer för vem som byter. För att öka konsumentaktiviteten föreslås att människor automatiskt guidas till det billigaste elavtalet eller genom införandet av en gratis tjänst som kontinuerligt väljer det billigaste elavtalet åt dem. 

Emotioners roll för energisparande insatser i hemmet – Per Andersson 
Utför människor de energisparande insatser som är mest effektiva, eller drivs de av andra motiv? Tidigare studier har visat att människor till stor del är påverkade av de emotioner de känner inför klimatvänliga beteenden när de ska skatta ifall beteendena är effektiva. Detta leder till att folk fokuserar på beteenden som är lätta att genomföra, men ger mindre effekt. Per Andersson kommer presentera ett projekt som undersöker två centrala aspekter av hur emotioner kan påverka energisparande insatser. Dels undersöks hur en emotionell loop skapas, där man utför de beteenden som man tror kommer ge en själv positiva känslor, vilket förstärker dessa beteenden. Dels undersöks hur emotioner kopplade till ens elräkning och till klimatkrisen påverkar ens beteenden. Insikter från denna forskning kan sedan appliceras på kampanjer för energisparande insatser. 

Energieffektivare vardag: Efterfrågeflexibilitet – Niklas Laninge 
Nordic Behaviour Group har lett ett samverkans projekt inom ramen för Energimyndighetens program Design för energieffektivare vardag. Niklas Laninge ska presentera ett projekt som har undersökt vad som hindrar respektive främjar småhusägare att styr om sina laster. Genom en enkät som 2500 småhusägare svarade på och i 20 djupintervjuer har en psykologisk förståelse skapats för varför vissa har styrt om sina laster medan andra inte gjort det. Dessa insikter har sedan legat till grund för fyra lösningar designade för att främja efterfrågeflexibilitet hos småhusägare.  

För frågor och funderingar, vänligen kontakta Agnes Isaksson.