Webbinarium – Återbruk och cirkularitet

Är du intresserad av att veta mer om återbruk och cirkularitet i småhussektorn? Delta då i BeSmås forskningswebbinarium där forskare kommer presentera tre forskningsprojekt om detta ämne!

Datum: 4/6 – 2024
Tid: 13.00-15.00
Plats: Microsoft Teams

Anmälan:
Anmäl dig till webbinariumet här.

Bygg med bättre begagnat Johan Bergström, RISE 
Projektet har som mål att återbruk av byggprodukter från rivning och ombyggnadsprojekt ska öka och att samtidigt en god kvalitet kan säkerställas. Med kvalitet hos byggprodukter menas i detta sammanhang att de ska uppfylla byggnormer och andra kvalitetskrav för funktion. Syftet med projektet är att ta fram ett sammanhållet ramverk för kvalitetssäkring som kan användas i hela byggkedjan, från inventering inför rivning via hantering och upphandling av material till en kvalitetssäkrad byggnad. I detta webbinarium presenteras preliminära resultat av ett ramverk för kvalitetssäkring. RISE är initiativtagare och koordinator för projektet. 

HERITWINS Digitala tvillingar för cirkularitet av byggnadsdelar inom byggnadsvården – Max Spett, LTU 
Nätverk för återbruk av byggnadskomponenter har under senare år blivit en alltmer aktuell fråga bland arkitekter. Bristen på tillgång till högkvalitativ information om återbrukade föremål kan dock försvåra dess inkorporering i byggnader byggda med moderna BIM-centrerade metoder. För att stödja återbruket av byggnadskomponenter i arkitekters planeringsprocess utforskar detta projekt etableringen av en metod för digitalisering och BIM-annotering av äldre, icke-standardiserade byggnadskomponenter med kulturhistoriska värden. Pilotprojektets mål är skapandet av en databas och process för detaljerade BIM-modeller av kulturhistoriska byggnadskomponenter. 

FÅTT – Förädling av återanvänt trä genom teknikutveckling – Karin Sandberg, RISE 
Projekt avser att belysa processen för återvinningsförädling av trä. Att återförädla innebär att omvandla solida trä-restströmmar och återvunnet material till ett högvärdigt fasadmaterial som delkomponent i ett träfasad-system. Projektet avser att ta fram ett innovativt tillverkat ”hybridmaterial”, samtidigt  studeras parametrar i processflödet och livscykel-analys, materialflödeskostnader samt marknadspotential beräknas i värdekedjan. Målet är prototyper anpassade för byggnaden Artic centre of Energy (ACE) som är under uppförande i Skellefteå.

För frågor och funderingar, vänligen kontakta Agnes Isaksson.