Konferens – Design för energieffektiv vardag

I mitten av maj anordnade Design för energieffektiv vardag (DEV) sin årliga konferens som bestod av inspirerande föreläsningar och mycket nätverkande. DEV är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign). Syftet med programmet är att bidra till energisystemets omställning genom designkunskap samt kunskap om människors beteenden och vanor.

Under dagen gavs inblick i pågående och nyligen avslutade projekt inom forskningsprogrammet. Projekten handlade bland annat om hur spelmetodik kan stötta uppstartandet av energigemenskaper, solceller integrerade i vardagliga objekt och hur människors kunskap och engagemang kring energifrågor påverkas om de får ”känna” energin i form av vikt hos fysiska föremål. Ett av projekten undersöker tillräcklig och rättvis energianvändning genom att hushåll får i uppdrag att under en viss tidsperiod minska sin boyta med 25m2. Personerna får sedan dela med sig av erfarenheter och tankar som har uppstått under undersökningen. Insikterna från studien ska resultera i ett verktyg som kan användas av energi- och klimatrådgivare. I ett annat projekt ska ett hus byggas i norra Sverige, designat med smarta lösningar som ska främja effektiva och varaktiga beteendeförändringar för att leva energieffektivt och hållbart.

Vi fick även ta del av föreläsningar inom affärsutveckling och biomimikry. Ena föreläsningen beskrev processen för att exportera en idé utomlands och etablera en verksamhet i andra länder. Den andra belyste ämnet biomimikry, en metod där naturens design används i designprocesser och för att skapa hållbara innovationer. Ett exempel på en sådan typ av lösning är japanska Shinkansen-tåg som är utformade utifrån kungsfiskarens näbb för att minska ljudnivån och luftmotståndet.

Sammanfattningsvis var det en dag med värdefullt kunskapsutbyte kring energifrågor. Stort tack för en intressant konferens!