BeSmå seminarium om energieffektiva småhus 2018

Datum: 3 oktober, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Nässjö Träcentrum

Vi hälsar nu välkomna till Nässjö Träcentrum för en spännande dag!

Genomförda och pågående aktiviteter presenteras vid BeSmås första konferens.
På programmet kommer bland annat nya och kommande byggregler presenteras liksom mervärden av energieffektivisering. Nya lösningar för kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus liksom innovationer inom områdets lyfts. Talare från pågående projekt inom solel och likström liksom småhusguiden för renovering finns med. Inblick i framtiden ges inom beteendeekonomi med inriktning inom vad framtidens köpare kommer vilja ha.