Beställarkompetens Solel

Startdatum: 5 april, 2018
Slutdatum: 15 maj, 2018
Tid: 00:00 - 00:00

Distanskurs med avslutande workshop den 15 maj 2018 Karlstad

Glava Energy Center och Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerar i samverkan med ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarna en kostnadsfri distanskurs som riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader såsom flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.
Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Läs mer här.