Grundutbildning – Energi

Datum: 25 september, 2018

Tid: 9.00-16.00

Plats: RISE Borås, Brinellgatan 4

Kursens syftar till att lära ut grunderna vad gäller:
Beräkning av energianvändningen i ett hus och hur detta ser ut i BBR kapitel 9 och BEN. Grundläggande kunskaper om klimatskärmens energiprestanda (Um-värde, köldbryggor, areaberäkning, lufttäthet m.m). Inverkan på energiprestanda av olika installationstekniska produkter (F-/FTX-ventilation, pumpar m.m).
Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur man projekterar ett hus med avseende på energi. Kursen ställer inga krav på förkunskaper