Kompletterande energikrav för byggnader

Datum: 5 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt. Inbjudan går ut till BeSmås medlemmar.

BeSmå bjuder in medlemmarna i nätverket till en dialog med Boverket och Energimyndigheten kring regeringsuppdraget som bland annat omfattar att ta fram ett förslag på kompletterande energikrav som utgår från byggnadens energibehov.