Resultatkonferens för E2B2

Datum: 17 maj, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Folkkungagatan, Stockholm

I maj anordnar forskningsprogrammet E2B2 resultatkonferens. Programmet är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Den första programperiod avslutas med en stor konferens med fokus på forskningsresultat. Vi får höra hur forskningen bidrar till energieffektivt byggande och boende, lyssna till intressanta talare och träffa nya och gamla kontakter.