Styrgruppsmöte hos A-hus

Datum: 11 april, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: hos Derome/A-hus

Andra styrgruppsmötet 2019 med besök på A-hus nya fabrik. Inbjudan skickas till styrgruppsmedlemmarna.