Styrgruppsmöte hos A-hus

Datum: 11 april, 2019

Tid: 10.00-16.00

Plats: hos Derome/A-hus

Andra styrgruppsmötet 2019 med besök på A-hus nya fabrik. Inbjudan skickas till styrgruppsmedlemmarna.