Webbinarium med Dalarnas högskola

Datum: 11 juni, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Teams

Den 11 juni arrangerar BeSmå tillsammans med Dalarnas högskola ett webbinarium för att öka samverkan mellan BeSmå och forskningsvärlden. Representanter från Dalarnas högskola kommer att ge fyra korta presentationer och syftet är att dela tankar och skapa kontaktmöjligheter. De fyra presentationerna är:

  1. Hållbara villakvarter – Ur ett samhällsplanerarperspektiv
  2. Dalarnas villa – Miljömässig livscykelanalys och U-värden med olika isolermaterial
  3. Dalarnas villa – Smarta ventilationssystem och boendes beteenden – hur påverkas energianvändningen och inneklimatet?
  4. Dalarnas villa – Målsättningen, lärdomar och nästa steg

För mer information och anmälan, kontakta hanna.westling@anthesisgroup.com