Webbinarium med Lunds universitet

Datum: 26 november, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Teams

BeSmås webbinariumserie fortsätter. Torsdagen den 26 november kl 13.00-15.00 bjuder vi in Lunds universitet. Syftet med webbinariumet är att vi inom BeSmå ska ta del av lärdomar från aktuella forskningsprojekt om energifrågor kopplade till småhus och tillsammans skapa en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans för att få dem ut i verkligheten.

Från Lunds universitet deltar Oscar Ranefjärd, Victor Fransson, Hans Bagge och Dennis Johansson. De ämnen som vi kommer att beröra är klimatskal och biobaserade material, påverkan av brukarnas beteende på effekt- och energianvändning i ett hus, samt projektet Ren luft, friskt liv. I det sistnämnda projektet har inneklimat studerats i 150 småhus i syfte att ta fram kunskap om hur vi kan konstruera bostäder som har en bra innemiljö och är miljömässigt hållbara.

För mer information och anmälan, kontakta sanna.borjeson@anthesisgroup.com