Workshop: Optimering vid byte av bergvärmepumpar i befintliga borrhål

Datum: 9 december, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: WSP, Arenavägen 55

I dagens småhus har ca 20 % en bergvärmepump installerad. Livslängden på en värmepump är ofta ca 15 år, medan borrhålen går att återanvända om en ny bergvärmepump installeras. Dock finns en risk att temperaturen i borrhålet sjunker när en ny, mer effektiv bergvärmepump installeras. Under denna workshop kommer vi bland annat gå igenom genomförda utredningar och
befintlig teknik, samt identifiera eventuella utvecklingsbehov.

Inbjudan och mer information