500k. 500 000 möjligheter i våra trädgårdar

500 000 möjligheter i våra trädgårdar

Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt hur civila aktörer kan bidra till en resilient samhällsbyggnad inom Sveriges befintliga småhusbestånd. Arbetet har bland annat resulterat i två rapporter med stöd från Boverket.

500k står för 500 000 möjligheter. Om en procent av landets villaägare bygger ytterligare en bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år.

Läs mer här.