Återbruk och återtillverkning – Småhus

Syftet med detta PM är att undersöka hur återtillverknings- och återbruksmarknaden ser ut för småhusindustrin. Småhustillverkare ser ökad efterfrågan på klimatsmarta produkter samtidigt med att kraven ökar för att utsläppen ska sjunka. Återtillverkning innebär att man blandar in återvunnet material med jungfruligt vid nyproduktion. Återbruk syftar till att befintliga delar och element återanvänds.

Det finns gott om beräkningar som visar på klimatnyttan med både återbruk och återvinning av material. Både återbruk och återtillverkning är klimatsmarta alternativ och sker i dag till viss del, men är fortfarande svårt att etablera på industriell skala. Svårigheter är bland annat att det sker utspritt i vårt avlånga land, det saknas tydliga flöden för leveranskedjor, kvalitetsgaranti samt lagerhantering. Det finns goda exempel på samarbeten både i Norge, Danmark och Sverige där man använt både återbruk och återtillverkning vid hustillverkning. Men frågan är hur detta ska kunna skalas upp?

PM:et ska kartlägga goda exempel och analysera gapen för att minska klimatavtrycket från småhustillverkning.

Tidplan
Studien har genomförts av Linda Stafsing på Anthesis under hösten 2023.