Både och – eller antingen eller?

Energianvändningen i byggnader ger upphov till koldioxidutsläpp under hela byggnadernas livscykel. I denna inledande studie har vi undersökt om det är möjligt att bygga småhus som både har en mycket låg energianvändning under husets användningsskede och låga utsläpp av koldioxid under dess byggskede, eller om det blir en kompromiss där man får välja mellan låg energianvändning och låga koldioxidutsläpp?

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under 2020.