Belåningsbarhet och rättvisa i styrmedel

En storskalig energieffektiviserande renovering av småhus är avgörande för att vi ska nå de nationella energi- och klimatmålen. Men det finns stora skillnader överlandet i småhusens behov av energieffektiviserande renoveringar och småhusägarnas förutsättningar för att kunna genomföra de nödvändiga renoveringarna, och det är viktigt att analysera hur förutsättningarna varierar. Anthesis har därför undersökt hur hushållens ekonomi, småhusbeståndets ålder samt småhusens genomsnittliga taxeringsvärde varierar och vilka möjliga konsekvenser detta kan medföra för energieffektiviseringen.

Tidplan
Studien har genomförts av Krister Mars på Anthesis under våren 2024.