Digitala verktyg: förebygga, mäta, beräkna och se klimatpåverkan

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s rapport 2022 är det fortfarande möjligt att nå 1,5 gradersmålet.I rapporten beskriver IPCC också att vi har både verktygen och kunskapen för att nå målet. Rapporten visar att alla sektorer kan halvera sina klimatutsläpp till år 2030, men det kräver omfattande omställningar. Syftet med detta PM är då alltså att identifiera vilka digitala verktyg som finns på marknaden som kan användas för att förebygga, mäta, beräkna och följa upp klimatpåverkan, både på organisations- och byggnadsnivå.

Studien har genomförts av Efstathia Vlassopoulou och Agri Karem, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2022.