Effektiv energianvändning som säljargument

Denna rapport baseras på en kartläggning av säljprocesser och säljorganisationer som gjorts bland branschorganisationen TMF:s (Trä- och Möbelföretagen) medlemsföretag.

Analysen av kartläggningen belyser vilka behov som medlemsföretagen och deras säljkårer har för att höja kunskapsnivån om energieffektiva byggnader i försäljningsledet. Målen med en sådan kunskapshöjning är att en större andel av de sålda småhusen ska vara energieffektiva.

Den genomförda kartläggningen av dagens kunskapsnivå om energieffektivitet bland säljare visar på ett starkt behov av kunskapshöjning. Ett kunskapslyft inom branschen bedöms kunna ge en ökad försäljning av mer energieffektiva småhus. Studien föreslår därför en satsning på kunskapshöjning för småhustillverkarnas säljled. Men även ledningsgrupp och övrig personal inom småhusindustrin kan behöva omfattas av denna kunskapshöjning. Vidare bör ett informationsmaterial som på ett kortfattat sätt förklarar de viktigaste aspekterna med att bygga ett energieffektivt hus.