Fasomvandling för energilagring och temperaturutjämning

En minskning av energianvändningen i bebyggelsen är viktig för att nå de uppsatta samhälleliga energi- och klimatmålen. En utmaning i omställningen till en energi- och klimateffektiv bebyggelse är att effektbehovet varierar betydligt såväl över dygnet som över årets säsonger. Dessa variationer leder till att effekttoppar skapas, och dessa ställer krav både på tillgänglig infrastruktur som ledningar och användning av topplast, vilket vanligtvis sker genom fossila källor.

I ett försök att minska eller undvika toppeffektbehovet har energilagring i form av latent värmelagring med hjälp av fasomvandlingsmaterial (Phase Change Material – PCM) studerats. Resultaten visar på både möjligheter och utmaningar.

Medverkande

Studien har genomförts av Efstathia Vlassopoulou och Hanna Westling, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2021.