Forskningsprojekt: Värdering av energieffektivitet

”Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign”.

I nuvarande energikris har energieffektivisering blivit ytterst angeläget. Men vad vet vi egentligen om beslut kopplat till energieffektivisering i våra bostäder?

  • Hur värderar köpare energieffektivitet vid köp av småhus?
  • Vilken inverkan kan beteendedesign ha på köpares beslut?
  • Hur väl kan säljare förutspå köpares val och värderingar?

Dessa är några av frågorna som undersöks i ett nytt forskningsprojekt som Anthesis genomför tillsammans med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Potentialen för energieffektivisering är stor i svenska byggnader, och inte minst i småhus. I detta projekt undersöker vi hur potentiella köpare värderar energieffektivitet jämfört med andra aspekter vid köp av småhus. När man köper hus måste man ta ställning till flera aspekter, vilket också gör det svårare att förstå hur köpare värderar enskilda aspekter. För att undersöka våra frågeställningar använder vi oss av valexperiment, en etablerad metod inom nationalekonomi som möjliggör att jämföra värdering av olika aspekter för denna typ av köp.

Vi undersöker även hur köpares beslut påverkas av beteendedesign, som exempelvis information om vilka beslut andra personer tar, eller vad som presenteras som standardval jämfört med möjliga tillval. Dessutom undersöker vi hur mäklare och säljare av småhus kan förutspå beslutstagarnas val. Detta för att säkerställa att mäklare och säljare har en god förståelse av vad som efterfrågas och kan erbjuda ett utbud som motsvarar vad köparna efterfrågar.

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Kontakt

Projektet genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Erik Gråd.

Forskningsprojekt: Värdering av energieffektivitet