Guide för solcellsinstallation

Intresset för att installera solceller har ökat de senaste åren vilket syns tydligt i statistiken över antalet installerade anläggningar. Under år 2022 installerades 55 000 nätanslutna solcellsanläggningar, vilket är en ökning med närmare 50 % i jämförelse med året innan. De mindre solcellsanläggningarna (under 20 kW) som normalt monteras på villatak står för ca 56 % av anläggningarna. Energimyndighetens kortsiktiga prognos omfattar en bedömning om att solel kommer mer än att fördubblas de närmaste två åren.

Småhusleverantörerna inom BeSmå har påpekat att de ser ett stort intresse från husköpare för att
installera solceller. De konstaterar att solceller och tillhörande batterier för lagring av el är ett för dem nytt område som ställer krav på fördjupade tekniska kunskaper. Småhustillverkarna uppger att de saknar oberoende information att förmedla till de husspekulanter som är intresserade av solceller. Idag har småhustillverkarna ofta valt att samarbeta med en enskild leverantör, och upplever genom det att de inte kan ge helt oberoende information utan att de är beroende av sin samarbetspartner. Det finns också ett behov av att på ett enkelt sett förmedla hur processen för att installera solceller ser ut. Det finns behov av information i alla steg, från att bestämma vilken typ av anläggning som är lämplig till att den är driftsatt och avtal med elbolag är ordnat.

Denna studie syftar till att undersöka vilka guider som redan finns tillgängliga, och om det finns behov av en guide som är anpassad för småhusköpare som står i begrepp att installera solceller.

Tidplan
Studien har genomförts av Kristina Landfors på Anthesis under hösten 2023 och början av 2024.