Kostnadseffektiva åtgärdspaket för energieffektivisering

Den lönsamma potentialen för energieffektivisering i befintliga småhus är mycket stor. Samtidigt blir endast en liten del av de åtgärderna realiserade. För att undersöka möjligheterna att öka takten i energieffektiviseringen av småhus har en inledande undersökning för att identifiera områden för uppskalning av insatser med energieffektiviseringspaket genomförts.

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under 2020.