Kostnadseffektiva FTX-lösningar för småhus

Syftet med denna förstudie var att skapa ett förbättrat kunskapsläge om kostnadseffektiva FTX-lösningar i småhus. Vidare var ett mål med förstudien att undersöka småhusbranschens kunskapsläge avseende sambanden mellan olika typer av ventilationssystem och fukt- och mögelskador. Ytterligare ett syfte med förstudien var att genomföra en nordisk jämförelse av erfarenheterna av FTX för att på så sätt skapa kunskapsöverföring från andra länder som har ett likartat klimat som Sverige.

Förstudien har gett ett förbättrat kunskapsläge om kostnadseffektiva FTX-lösningar i småhus samt kunskapen kring dessa. Den har också gett en översiktlig jämförelse mellan de nordiska länderna avseende erfarenheter av FTX i småhus.

Förstudie indikerar att kunskapen avseende FTX-lösningar och sambanden mellan olika typer av ventilation och fukt- och mögelskador är låg hos svenska småhustillverkare, projektörer och installatörer/entreprenörer, och i det närmaste obefintlig hos småhusköpare. Aktörernas kunskap avseende vilka kostnader och merkostnader FTX-ventilation har jämfört med F/FX-ventilation är också låg. I våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge är kunskapen om dessa frågor större hos småhustillverkare, projektörer och installatörer/ entreprenörer, medan kunskapsnivån hos småhusköparna förefaller vara mycket låg även i grannländerna. Vi skulle således vinna på ett nordiskt samarbetsprojekt inom detta område.

FTX-ventilation med hög energiprestanda kommer i princip att vara en förutsättning för att klara de skärpta energikrav för småhus som branschen bereder sig för. Det krävs en generell kunskapshöjning för småhustillverkare, projektörer, installatörer, småhusköpare m.fl. aktörskategorier.

Om en fullskaleimplementering av projekt om FTX-ventilation i småhus skulle genomföras skulle vi få en signifikant lägre energianvändning i småhusbeståndet, bättre inomhusklimat, bättre kunskap om samband mellan FTX-ventilation och fukt- och mögelproblem m.m.