Märkning av småhus

Det finns ett behov av att flytta fram positionerna för energieffektiva småhus eftersom standardlösningarna för nybyggnation ofta brister ur ett energiperspektiv. I dagsläget byggs omkring 10000 nya småhus i Sverige varje år. Det finns en potential för att skapa en ökad efterfrågan på och kunskap om energieffektiva småhus samt att stärka intresset för smarta lösningar. Tydliga verktyg för att ta väl informerade beslut kan skapa förutsättningar för småhusköpare att ställa högre energikrav och ge en villighet att acceptera en högre investeringskostnad i utbyte mot lägre driftskostnader.Ett verktyg för att främja en sådan utveckling kan vara märkning av småhus.

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under 2020.