Nyttor & framtiden för energideklarationer

I dagsläget fyller energideklarationen en viktig funktion när det gäller att ge oberoende och kvalitetssäkrad information om energianvändning och energiprestanda för byggnader. Ett problem är dock att 77 % av landets småhus saknar en giltig energideklaration.3 Energideklarationen är också kostsam för fastighetsägaren att göra, vilket innebär att den inte blir genomförd förrän det finns lagkrav på att den ska upprättas, dvs vid försäljning eller uthyrning av huset. Det innebär i de flesta fall att en småhusägare som har för avsikt att bo länge i sitt hus inte har en aktuell energideklaration att använda som grund för att planera kommande energieffektiviseringsåtgärder. Denna PM ska då redogöra vad för nyttor det finns med energideklarationer och hur deras framtid ser ut.

Studien har genomförts av Saga Ekelin på Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2023.