One Stop Shop – Linnéuniversitet

Projektet One Stop Shop som drivs på Linnéuniversitetet har som mål är att utveckla, implementera och testa en ”one-stop shop”-affärsmodell för energi renovering av småhus.

I affärsmodellen samordnar sig aktörer och kan på så sätt erbjuda ett fullservice renoveringspaket som inkluderar rådgivning, oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering. Husägarna kommer att få en kostnads- och energieffektiv renovering levererad av en enda aktör. Den utvecklade affärsmodellen kommer att testats vid renovering av fyra hus.

Ungefär 80 % av de svenska småhusen är över 30 år gamla och är i behov av renovering vilket ger ett utmärkt incitament att vidta kostnadseffektiva åtgärder för en energirenovering. Dagens energirenoveringstakt är långsam bland annat på grund av svårigheter att uppskatta kostnader, bristande kunskap om möjligheter samt frågetecken kring lönsamhet.

På utbudssidan är renoveringsmarknaden fragmenterad och domineras av små hantverksbaserade firmor som marknadsför sina egna produkter eller tjänster men saknar expertis för energirenovering. Genom samarbete skulle företagen kunna erbjuda fler husägare en heltäckande, optimerad, renovering.

I projektet ingår förutom Linnéuniversitetet, Danmarks Tekniska Universitet, VTT, Segel A/S, Energikontor Sydost, Åseda Värme & Sanitet AB, Susen AB, Älmhultsbostäder, Växjö Kommun, Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge.

För mer information kontakta projektledare Krushna Mahapatra, Inst. för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet, krushna.mahapatra @ lnu.se

One Stop Shop – Linnéuniversitet
LÄNKAR & DOKUMENT