Potentialstudie

Inom nätverket har en potentialstudie genomförts för att identifiera områden med stor effektiviseringspotential inom småhussektorn.

Den totala energianvändningen i småhusbebyggelsen i Sverige uppgick år 2011 till 33 TWh. Den tekniska potentialen för energieffektivisering uppskattades vara ungefär 16 TWh. Områden med stor effektiviseringspotential är bland annat fönster- och konverteringsåtgärder.