Renoveringsprocessen som en kedja

Det finns stora möjligheter att minska energianvändningen i småhussektorn och göra det lönsamt, men trots detta är implementeringsgraden av energieffektiviserande åtgärder låg. För att uppnå de samhälleliga målen för energieffektivisering måste fler åtgärder vidtas för att ta tillvara på denna lönsamma potential.

BeSmå har genomfört flera projekt och förstudier som fokuserar på att effektivisera energiförbrukningen i småhus genom renovering. Ett klart resultat från detta arbete är att det krävs stöd i form av kunskap och processverktyg för småhusägare att kunna fatta beslut om och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

För att genomföra energieffektiviserande renoveringar behöver man ta sig över flera hinder. En av de stora trösklarna är de finansiella kostnaderna som är förknippade med renoveringarna. För många kan investeringskostnaderna vara svåra att hantera.

Utöver det finansiella hindret krävs också teknisk kunskap för att veta vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. Detta är den andra stora tröskeln som måste övervinnas.

Slutligen, efter att man har en förståelse för vad som behöver göras tekniskt, så behöver man också ha kunskap om själva processen. Detta innebär att man behöver veta vilka steg som behöver tas för att genomföra renoveringarna på ett effektivt sätt. Allt detta kan utgöra en stor utmaning för den som vill genomföra energieffektiviserande renoveringar.

Denna PM  kommer då belysa hur renoveringsprocessen ser ut steg för steg. Denna struktur är en viktig pusselbit för småhusägaren att få kunskap om, för att kunna fatta korrekta och välgrundade beslut i sitt renoveringsarbete

Studien har genomförts av Saga Ekelin på Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2023.