Studiecirklar för energieffektiva småhus

I denna studie undersöks studiecirklars påverkan på småhusägares benägenhet att genomföra åtgärder. Studien genomförs Anthesis med finansiering från E2B2.

Den svenska småhusbebyggelsen har en totalt sett stor energianvändning och även en stor potential att kunna bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål. Energieffektivisering i befintliga småhus gynnar inte enbart de enskilda småhusägarna, det innebär också en stor samhällsekonomisk vinst. Mot bakgrund av bebyggelsens ålder bör många av småhusen ha ett förestående behov av större renoveringar. Detta är ett bra tillfälle att samtidigt göra kostnadseffektiva förbättringar av husens energiprestanda och förbättra husens inneklimat. Med nuvarande renoveringstakt genomgår dock endast en procent av småhusen energieffektiviserande renovering varje år. En viktig fråga är hur denna renoveringstakt ska kunna ökas.

Kunskapsläget visar att det går att påverka småhusägares engagemang genom rådgivning och information. Att nudging och andra påverkansmetoder är en möjlig väg att påverka människors val är också välkänd kunskap som används bland annat i ekonomisk teori och marknadsföring.

Vi på Anthesis har i ett projekt genom E2B2 undersökt vilka kommunikationsformer som ger bästa förutsättningar att energieffektiviserande åtgärder i småhus genomförs. Det kan ge värdefulla kunskaper för morgondagens energi- och klimatrådgivning att mäta vilka resultat man kan få av rådgivningen genom att kombinera kunskaperna om energieffektiviserande renoveringar, med metoder hämtade från beteendeekonomi. Kunskapen ska kunna användas till att utforma informations- och undervisningsmaterial som ökar renoveringstakten för befintliga småhus.

Tidplan

Projektet genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Erik Gråd.

Studiecirklar för energieffektiva småhus

  • Läs mer om projektet här, rapporten här och mer information om Studiecirklar här.