Test av decentraliserade ventilationssystem

Det finns ett starkt behov av nya energieffektiva värme- och ventilationssystem som är kostnadseffektiva, lättinstallerade och anpassade för befintliga småhus. Decentraliserade ventilationssystem med värmeåtervinning kan vara ett sätt att skapa en bättre ventilation i befintliga bostäder. De kräver ingen kanaldragning, vilket förenklar installation och underhåll av systemet. De senaste åren har en stor utveckling skett på marknaden för de decentraliserade enheterna. Det har dock gjorts få studier över vilken potential denna typ av system har i ett nordiskt klimat.

Syftet med denna förstudie har varit att undersöka och föreslå metoder för att testa, verifiera och utveckla decentraliserade ventilationssystem för ett nordiskt klimat. En sådan utvärdering kan utgöra grunden för ett fortsatt arbete med att denna alternativa FTX-lösning. Studien har genomförts i tre delmoment:

  1. Omvärldsbevakning
  2. Marknadsanalys
  3. Metoder för test och verifiering av systemens prestanda

Medverkande

Studien har genomförts av Sanna Börjeson och Agneta Persson, Anthesis, samt Andreas Nyberg och Jennifer Mörck, Aktea.

Tidplan

Studien har genomförts under hösten 2020.