Trägrund

Byggbranschen har stor potential när det gäller att bidra till en mer miljövänlig ekonomi genom att minska användningen av betong. Betong kräver under tillverkningen stora mängder energi och ger upphov till utsläpp av koldioxid. En av de komponenter som ofta utförs i betong är en byggnads grundplatta. Projektet Trägrund syftar till att tillverka hela den bärande grundläggningen av trä med prefabricerade grundelement.

Syftet med arbetet var att verifiera tekniken samt utvärdering av en demonstrationsgrund. Projektets mål är även att försöka fastställa trägrundens konkurrenskraft och hur denna teknik kan integreras i ett industriellt byggande på större skala.

Deltagare är Svensk Trägrundläggning AB, ett flertal trähusföretag, Göteborgs stad (lokalförvaltningen) samt Bengt Dahlgren AB.

Projektet var indelat i fem delar, teknik, tillverkning, integrering, installationer och utformning. Projektet arbetar med hypotesprövning och kommer att avslutas under sommaren 2019.

Kontakt: Anders Gustafsson, projektledare, RISE

Trägrund
LÄNKAR & DOKUMENT