Värme och ventilation i befintliga småhus

Stora delar av resultaten från det framgångsrika pågående teknikutvecklingsprojektet av värme-och ventilationsaggregat för energieffektiva nya småhus kan sannolikt överföras till befintliga småhus. Denna inledande studie  har genomförts med syfte att undersöka hur de nya energieffektiva värme-och ventilationsaggregaten behöver och kan anpassas för att möta behoven i det befintliga beståndet av småhus, och vilken energieffektiviseringspotential som skulle kunna realiseras genom dem.

Medverkande

Studien har genomförts av Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under 2020.