OM BESMÅ

Besmå är ett Innovationskluster med Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF som huvudman.

UTVECKLINGSPROJEKT

Besmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

NYHETER

Här finns senaste nytt för dig som brinner för energieffektiva småhus.
 

Kalendarium

20 Aug

NYTT DATUM. Webb-workshop: Klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

 
kl 09.00-11.00 / Webb-workshop

Välkommen till en webb-workshop avseende klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv!
Syftet är att initiera projektutveckling inom området. Representanter från bland annat Derome och Byggindustrierna (Fossilfritt Sverige) delar med sig av sina erfarenheter.

Läs mer här Livscykelperspektiv inbjudan 20 aug.

Vid frågor om BeSmås workshop, kontakta Sara.Borgstrom@wsp.com

5 Nov

BeSmå årskonferens om energieffektiva småhus 2019

Inbjudan och mer information
Trähuscentrum, Nässjö

Välkommen!
BeSmå arrangerar sin andra årskonferens med fokus på energieffektiva småhus. Vi tar avstamp i innovationsprojekt, trender och regelverk inom en rad spännande teman: Fossilfria småhus, Värme och ventilation, Klimatdeklarationer, Sektorsstrategin för energieffektiv bebyggelse, Sol och Smart styrning.

Anmäl dig här!

 

 

Senaste projekt & förstudier