OM BESMÅ

BeSmå är ett nätverk som har Energimyndigheten som initiativtagare.

UTVECKLINGSPROJEKT

BeSmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen i småhus.

NYHETER

Här finns senaste nytt för dig som brinner för energieffektiva småhus.

Kalendarium

12 Nov

BeSmå årskonferens om energieffektiva småhus 2020

 
kl 9.30-15.30 / Digitalt

Vi vill hälsa er varmt välkomna till BeSmå-dagen 2020 som arrangeras som en digital konferens den 12 november. Detta blir BeSmås tredje årskonferens  med fokus på energieffektiva småhus. Dagen kommer att kretsa till fyra teman som återkommer igenom dagen. Dessa är: Senaste nytt & framtiden, Värden av energieffektiva småhus, Beteende & Vanor och Forskning & aktuella projekt.

Mer information och anmälan finns här.

26 Nov

Webbinarium med Lunds universitet

 
kl 13.00-15.00 / Teams

BeSmås webbinariumserie fortsätter. Torsdagen den 26 november kl 13.00-15.00 bjuder vi in Lunds universitet. Syftet med webbinariumet är att vi inom BeSmå ska ta del av lärdomar från aktuella forskningsprojekt om energifrågor kopplade till småhus och tillsammans skapa en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans för att få dem ut i verkligheten.

Från Lunds universitet deltar Oscar Ranefjärd, Victor Fransson, Hans Bagge och Dennis Johansson. De ämnen som vi kommer att beröra är klimatskal och biobaserade material, påverkan av brukarnas beteende på effekt- och energianvändning i ett hus, samt projektet Ren luft, friskt liv. I det sistnämnda projektet har inneklimat studerats i 150 småhus i syfte att ta fram kunskap om hur vi kan konstruera bostäder som har en bra innemiljö och är miljömässigt hållbara.

För mer information och anmälan, kontakta sanna.borjeson@anthesisgroup.com

Senaste projekt & förstudier