OM BESMÅ

Besmå är ett Innovationskluster med Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF som huvudman.

UTVECKLINGSPROJEKT

Besmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

NYHETER

Här finns senaste nytt för dig som brinner för energieffektiva småhus.
 

Kalendarium

10 Jun

NYTT DATUM! Kartläggning energieffektiviseringspotential i småhus – Webbinarium

Mer info och anmälan
kl 13.00-14.00 / Webbinarium

Vi vet att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen är stor i småhus. Men hur stor är den?

Att ha en aktuell bild av energieffektiviseringspotentialens storlek är avgörande för att kunna utforma åtgärder och styrmedel korrekt. Därför har nu en ny grundlig analys av energieffektiviseringspotentialen i småhus gjorts inom ramen för innovationsklustret BeSmå.

Välkommen att ta del av resultatet på vårt webbinarium den 10 juni!
Anmälan till lovisa.larsson@wsp.com.

19 Jun

Workshop: Klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Läs mer och anmälan
kl 10.00-15.00 / WSP, Lillsjögatan 10, Jönköping

Välkommen till workshop avseende klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv!
Syftet är att initiera projektutveckling inom området. Representanter från Derome, KTH och Byggindustrierna (Fossilfritt Sverige) delar med sig av sina erfarenheter.

Vid frågor om BeSmås workshop, kontakta Sara.Borgstrom@wsp.com

5 Nov

BeSmå årskonferens om energieffektiva småhus 2019

Inbjudan och mer information
Trähuscentrum, Nässjö

Välkommen!
BeSmå arrangerar sin andra årskonferens med fokus på energieffektiva småhus. Vi tar avstamp i innovationsprojekt, trender och regelverk inom en rad spännande teman: Fossilfria småhus, Värme och ventilation, Klimatdeklarationer, Sektorsstrategin för energieffektiv bebyggelse, Sol och Smart styrning.

Senaste projekt & förstudier