OM BESMÅ

Besmå är ett Innovationskluster med Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF som huvudman.

UTVECKLINGSPROJEKT

Besmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

NYHETER

Här finns senaste nytt för dig som brinner för energieffektiva småhus.
 

Kalendarium

19 Jun

INSTÄLLT. Workshop: Klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Läs mer och anmälan
kl 10.00-15.00 / WSP, Lillsjögatan 10, Jönköping

Denna workshop inställd. Ersätts med webbmöte i augusti. Mötesinbjudan kommer inom kort.

 

Välkommen till workshop avseende klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv!
Syftet är att initiera projektutveckling inom området. Representanter från Derome, KTH och Byggindustrierna (Fossilfritt Sverige) delar med sig av sina erfarenheter.

Vid frågor om BeSmås workshop, kontakta Sara.Borgstrom@wsp.com

5 Nov

BeSmå årskonferens om energieffektiva småhus 2019

Inbjudan och mer information
Trähuscentrum, Nässjö

Välkommen!
BeSmå arrangerar sin andra årskonferens med fokus på energieffektiva småhus. Vi tar avstamp i innovationsprojekt, trender och regelverk inom en rad spännande teman: Fossilfria småhus, Värme och ventilation, Klimatdeklarationer, Sektorsstrategin för energieffektiv bebyggelse, Sol och Smart styrning.

Senaste projekt & förstudier