OM BESMÅ

Besmå är ett Innovationskluster med Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF som huvudman.

UTVECKLINGSPROJEKT

Besmå driver utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

NYHETER

Här finns senaste nytt för dig som brinner för energieffektiva småhus.
 

Kalendarium

15 May

Beställarkompetens Solel

 

Distanskurs med avslutande workshop den 15 maj 2018 Karlstad

Glava Energy Center och Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerar i samverkan med ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarna en kostnadsfri distanskurs som riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader såsom flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.
Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Läs mer här.

16 May

Webinarium BeSmå – Innovationer för energieffektiva småhus

 
kl 11.00-12.00 / Näringslivets hus, Storgatan 19 eller via webinariets live-sändning

I maj arrangerar BeSmå ett seminarium om energieffektiva innovationer och ny teknik för småhus. Tre leverantörer av innovativa lösningar kommer berätta om sina produkter och hur de kan hjälpa framtidens bostäder att bli mer energi- och resurseffektiva. Deltagande företag är Ochno, Panasonic och Flexit AB.

Webinariet arrangeras på Näringslivets hus på Storgatan 19, Stockholm. Deltagare kan medverka både på plats och på distans.

Anmäl dig här.

 

17 May

Resultatkonferens för E2B2

Mer info
Folkkungagatan, Stockholm

I maj anordnar forskningsprogrammet E2B2 resultatkonferens. Programmet är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Den första programperiod avslutas med en stor konferens med fokus på forskningsresultat. Vi får höra hur forskningen bidrar till energieffektivt byggande och boende, lyssna till intressanta talare och träffa nya och gamla kontakter.

18 Oct

Plusenergiforum 2018

Läs mer
kl 8.30-17.00 / Elmia, Jönköping

För tredje året i rad arrangerar energikontoret Plusenergiforum, denna gång på Elmia den 18 oktober. Det blir ett gediget program i spåren Hållbara transporter, Hållbart resande samt Energismarta företag och byggnader. Vi fokuserar på forskning, nyheter och goda exempel och tittar närmare på landsbygdslänets möjligheter i omställningen till ett hållbart samhälle.
Läs mer här.

Senaste projekt & förstudier