Beviljat projekt inom energieffektiv renovering av småhus

Energimyndigheten har beviljat ett projekt som byggts på den förstudie som genomfördes inom BeSmå och som undersökte möjligheter och potential för renovering av småhus med särskild fokus på energieffektitet.

Projektet ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö. Avsikten är att facilitera marknaden för att snabbare uppnå sektorns lönsamma effektiviseringspotential, ca 7 TWh. Ett verktyg med checklistor för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder tas fram. En pilotstudie genomförs för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och entreprenörssidan används för att utveckla verktyget.

Målet med projektet väl implementera det användarvänliga verktyget för småhusägare och att det underlättar för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav. Projektet genomförs i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi-och klimatrådgivare. Samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat verktyg med god kvalitet och en effektiv spridning till målgrupperna.

Projektmottagare är det stockholmbaserade företaget Sustainable Innovation, SUST. I projektet medverkar även BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare.