Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar i ett projekt kring klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF […]

Projektet Nyttiggörande av solel i småhus syftar till att mäta elanvändningen i villor utrustade med solcellsanläggning och någon […]

I förra veckan genomförde vi årets första medlemsmöte inom BeSmå. Ytterligare ett antal aktiviteter finns i vår kalender […]