Från solel till användare med minsta möjliga förlust

BeSmå medverkar i ett nyligen uppstartat projekt, finansierat av Energimyndigheten med syftet att demonstrera ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströms (DC)-nät och DC-laster i en enfamiljsvills.

Det förväntade resultatet är att vidareutvecka och verifiera tekniken för att solel storskaligt ska kunna integreras på ett effektivt sätt i det svenska elnätet.

Projektdeltagare är RISE, Asko Appliances, Chalmers Tekniska Högskola, Derome Hus, Ferroamp Elektronik, Herrljunga El, Johanneberg Science Park, Nibe, SystemAir Sverige, TMF Trä- och möbelföretagen, Wallenstam, Wilo, Volvo Cars och Västra Götalands Regionen.

Projektet pågår 2017-2020.

För vidare information, kontakta Caroline Markusson (projektledare) caroline.markusson @ sp.se.