Styrning, mätning och visualisering i småhus

Utifrån studier som genomförts bedöms att det mesta av nödvändig teknik finns, men inte alltid
paketerat till en integrerad helhet.

Förutsättningarna för billigare och smartare reglering är mycket bättre nu än för 10-15 år sedan, framför allt beroende på utvecklingen inom internet och trådlös kommunikationsteknik.

Den totala energibesparingspotentialen för införande av optimal värmereglering i småhus bedöms till 4-6 TWh/år.

LÄNKAR

  • RAPPORT förstudie Styrning mätning och visualisering