Checklistor ska underlätta för energirenovering

Med nära två miljoner småhus i landet så finns en enorm energibesparingspotential.

Inom BeSmå har ett projket initierats där nu företaget Sustainable Innovation är projektledare och där underlag och checklistor ska hjälpa fastighetsägare och mindre byggbolag att renovera med energi i fokus.

Projektet har nu kört igång och information, underlag och till slut verktyg för renoveringsstöd som tas fram kommer finnas här på BeSmås hemsida.

Läs mer om projektet i Renoveringsinfo:
https://www.renoveringsinfo.se/web/checklistor-ska-underlatta-energirenovering/34554