Succé för passivhuskonferensen i Knivsta!

Över 150 passivhusexperter, byggherrar, beställare och andra intresserade gäster samlades i Knivsta i helgen för att ta del av kunskaper kring passivhuskonceptet och dess senaste utveckling. En rad mycket kompetenta föreläsare från Sverige och Europa delade med sig av sina erfarenheter, som hos vissa sträcker sig över 20 år tillbaka. En riktig veteran bland gästerna var professor Wolfgang Feist som utvecklade passivhuskonceptet i början av 1990-talet tillsammans med den svenske byggnadsforskaren Bo Adamson.

Mellan föredragspassen fördes livliga samtal, och deltagarna hade också möjlighet att besöka en mässa med 30 utställare från åtta länder, där de senaste produkterna och tjänsterna för hållbart byggande presenterades. Konferensens stora festkväll var förlagd till Högåsskolan som samtidigt inbjöd till studiebesök.

Lär mer här.