Teknikutvecklingsprojektet kraftsamlar kring energiberäkningar för kombinationerade värme- och ventilationssystem.

Den 9 november samlas småhustillverkare, tillverkare av värme- och ventilationssystem samt experter på energiberäkningsprogram på WSP:s kontor i Stockholm för att gemensamt arbeta med energiberäkningar för småhus med kombinerade värme- och ventilationssystem.

Syftet är att öka kunskapen om och noggrannheten i energiberäkningar för energieffektiva småhus samt att analysera behoven av  vidareutveckling av de energiberäkningsprogram som finns för småhus. Komplexa system som t.ex. kombinerade värme- och ventilationssystem ställer högre krav på energiberäkningsprogrammens utformning än tidigare.

Läs mer om projektet.