Gemensamt teknikutvecklingsprojekt

Inom ramen för nätverket för energieffektiva småhus (BeSmå) drivs en rad olika utvecklingsprojekt. Ett av dessa projekt är Gemensam utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. I projektet samverkar fem småhustillverkare och fem tillverkare av värme- och ventilationssystem. Projektet drivs med stöd av Energimyndigheten, och Arbio/TMF är projektägare.

Denna gemensamma utveckling har föregåtts av en förstudie (2014) och två etapper i en teknikupphandling (2015-2016). I den första etappen formerades en beställargrupp och en kravspecifikation och preliminära versioner av övriga anbudsförfrågningsdokument togs fram. I den andra etappen av projektet fastställdes kravspecifikationen och de övriga anbudsförfrågningsdokumenten, och därefter publicerades förfrågan.

Resultatet av teknikupphandlingens andra etapp visade på mycket positiva utvecklingsresultat, och sex anbud erhölls. Fyra av dessa anbud var nära att uppfylla samtliga skallkrav, men inget anbud uppfyllde alla skallkrav. Beställargruppen BeSmå beslöt då att avbryta teknikupphandlingen, och ansökte och beviljades medel från Energimyndigheten för att i stället fortsätta projektet som en gemensam utveckling tillsammans med tillverkare av värme- och ventilationsutrustning och experter.

Den gemensamma teknikutvecklingen omfattar följande moment:

 • Förnyad genomgång och eventuell korrigering av kravspecifikationen för den önskade produkten
 • Involvering av värme- och ventilationstillverkare i projektet med anbudslämnare från fas 2 som utgångspunkt
 • Individuella möten mellan värme- och ventilationsföretagen/konsortierna och beställargruppen
 • Bildande av arbetsgrupper med nära samarbete mellan en aggregatstillverkare och en eller flera småhustillverkare
 • Kunskapshöjande och informationsspridande insatser som workshop för samtliga aktörer i projektet (trähustillverkare och aggregatstillverkare), artiklar i fackpress, seminariepresentationer och hemsidesinformation

Medverkande i projektet

I projektet medverkar följande företag:

Småhustillverkare:

 • Trivselhus
 • Anebygruppen
 • Skandinaviska Ecohus
 • A-hus
 • Fiskarhedenvillan

Tillverkare av värme- och ventilationssystem:

 • Systemair
 • Panasonic
 • Metro Therm
 • Östberg
 • Flexit

 

Tid
Projektet pågår till december 2018.

Kontakt
Kontaktperson för projektet: Anders Rosenkilde, TMF, 08-762 72 28

Projektledare: Agneta Persson,
Anthesis, 070-546 76 53

Projektledningsstöd: Lovisa Larsson,
WSP, 010-722 80 94