Årets seminarium om energieffektiva småhus

Välkomna till den första BeSmå-konferensen!

Den 3 oktober 2018 arrangeras den första BeSmå-konferensen på Träcentrum i Nässjö. Under dagen kommer ett urval av pågående och genomförda aktiviteter presenteras. BeSmå är initierad av Energimyndigheten för att forcera arbetet inom energieffektiva småhus.

Programmet kommer bland annat innehålla följande:

  • Nya och kommande byggregler – Svein Ruud, RISE
  • Mervärden av energieffektivisering – Agneta Persson, Anthesis
  • Nya lösningar för kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus, projektkonsortiet
  • Beteendeekonomi och vad folk vill ha – Bodil Sandén, Excellent
  • Innovationer för småhus – Ann-Kristin Belkert, Actinate

Mer information om programmet och anmälan finns här.

Varmt välkomna!