Presentationer från BeSmå Webinarium 16/5

Den 16 maj genomfördes BeSmå sitt första webinarium med fokus på innovationer för energieffektiva småhus med flera intressanta presentationer.

Deltagande företag var Flexit, Panasonic och Ochno. De inspelade föredragen samt presentationerna kan hämtas nedan.

Presentation Flexit

Presentation Panasonic

Presentation Ochno